organismy - rozdělení podle vnitřní organisace buněk {1}

základní dělení organismů na prokaryota a eukaryota. Hlavní rozdíly mezi těmito skupinami ukazuje tabulka:
Prokaryota Eukaryota
nemají (srovnej nukleoid)
mají
organisace genu
neobsahuje nekódující sekvence uvnitř genu
obsahuje nekódující sekvence (viz introny)
vyšší struktura DNA
cirkulární chromosom (obvykle), neobsahují histony
lineární chromosomy, základní jednotkou nukleosom
menší
větší
nejsou
jsou, viz čepička, viz ocas polyA, viz sestřih
nemají
mají
nemají
mají
je
není