organismy transgenní {4}

organismy, do jejichž genomu byl uměle začleněn gen z jiného organismu, podskupina geneticky modifikovaných organismů. Transgenní kulturní rostliny se připravují zejména proto, aby poskytovaly vyšší polní výnosy, ať již z důvodu větší odolnosti proti parazitům, lepší schopnosti využívat živiny nebo vyšší odolnosti proti stresu (suchu, vysokým teplotám apod.). Do genomu mikroorganismů a živočichů se cizí geny vnášejí zejména proto, aby pak produkovali bílkoviny, které jim nejsou vlastní. Tato technologie vyžaduje zvládnutí několika samostatných operací: a) získání genu kódujícího žádaný protein; b) příprava vektoru (DNA obsahující daný gen a další části, které jsou nutné pro jeho přijetí buňkou a expresi); c) vpravení vektoru do buněk (tzv. transformace buněk); d) selekce buněk, které vektor přijaly, a jejich namnožení; e) pěstování buněk nebo organismů za podmínek, kdy žádaný protein exprimují; f) isolace požadovaného rekombinantního proteinu.