osmolarita {4}

součet koncentrací všech osmoticky aktivních částic, tedy molekul a iontů v roztoku; podle van´t Hoffovy rovnice je jí úměrný osmotický tlak roztoku.