oxid dusnatý {4}

tkáňový hormon vznikající enzymovou reakcí z argininu. Aktivuje guanidylátcyklasu, a tím zvyšuje efektivní koncentraci cGMP. U živočichů se podílí na regulaci napětí hladkého svalstva, ovlivňuje také funkci imunitního a nervového systému. U rostlin spolupůsobí při obraně organismu proti stresu.