oxidoreduktasy {1}

třída enzymů, katalysujících intermolekulární oxidačně-redukční reakce. Dělí se na řadu podskupin (viz dehydrogenasy, viz oxidasy, oxygenasy, transelektronasy, transhydrogenasy).