oxygenasy {2}

enzymy ze třídy oxidoreduktas, které používají molekulový kyslík jako oxidační činidlo a jeden (viz monooxygenasy) nebo oba (viz dioxygenasy) atomy kyslíku začleňují do substrátu. Z potravinářského hlediska jsou významné, neboť produkty oxygenace často ovlivňují sensorické nebo nutriční vlastnosti potravinářských surovin a produktů (lipooxygenasy a další). Podílejí se na odbourávání xenobiotik.