peroxidasy {2}

enzymy ze třídy oxidoreduktas, které pomocí peroxidu vodíku (oxidační činidlo) oxidují různé substráty: redukovaný substrát + H2O2 → oxidovaný substrát + 2 H2O. Obvykle nemají vysokou specifitu pro oxidovaný substrát. Jejich prosthetickou skupinou je většinou hem. Užívají se při metodách ELISA k značení protilátek nebo antigenů a v mnoha enzymových stanoveních, při nichž vzniká H2O2.