Pi {1}

v biochemii běžně užívaný symbol pro anorganický fosfát, angl. inorganic phosphate, anion kyseliny trihydrogenfosforečné.