pinocytosa {3}

endocytický proces, při němž je do buňky vnesen roztok s rozpuštěnými látkami, z řeckého pinein = pít, srovnej fagocytosa a endocytosa.