plasma krevní {3}

kapalná složka krve, krev zbavená krevních tělísek (krvinek a krevních destiček). Tvoří asi 60 % objemu krve. Obsahuje asi 90 % vody, 7 – 8 % bílkovin, 1 % solí, glukosu (viz glykemie), některé kyseliny a žlučová barviva.