polysacharidy {1}

sacharidy tvořené více než 10 (obvykle však stovkami až tisíci) monosacharidových jednotek, které jsou spojeny glykosidovými vazbami. Řetězce mohou být větvené nebo nevětvené. Prostorové uspořádání polysacharidových řetězců může být lineární, helikální nebo globulární. Homoglykany jsou tvořeny jediným druhem monosacharidu, heteroglykany obsahují více typů monosacharidů. Polyuronidy obsahují zbytky alduronových kyselin. Nejběžnějšími složkami polysacharidů jsou hexosy D-glukosa (homoglykany celulosa, škroby, glykogen), D-fruktosa (inulin), D-galaktosa (agar-agar), D-mannosa (mannany), D-glukuronová kyselina (hyaluronová kyselina), D-galakturonová kyselina a D-rhamnosa (pektiny), a aminocukr D-glukosamin (chitin). Polysacharidy mají především funkci zásobní (škroby, glykogen) a strukturní (např. celulosa, hemicelulosy, chitin, hyaluronová kyselina).