posel druhý {1}

nízkomolekulární intracelulární látka, která se tvoří jako odpověď na signál, např. na vazbu hormonu („prvního posla”) na receptor. Typickými představiteli této skupiny látek jsou cAMP, cGMP, inositol-1,4,5-trisfosfát nebo 1,2-diacylglycerol. Druhý posel bývá allosterickým aktivátorem nebo inhibitorem intracelulárních enzymů.