potenciál akční {3}

dočasná prudká změna membránového potenciálu nervové buňky (z hodnoty klidového potenciálu přibližně -60 mV na hodnotu +30 mV), která se pohybuje podél axonu nervové buňky a je podstatou vedení nervového vzruchu. Tato změna je vyvolána změnou pasivní propustnosti cytoplasmatické membrány pro sodné a draselné ionty.