potenciál membránový {2}

rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma stranami biologické membrány. Je vyvolán nerovnoměrným rozdělením volných kationtů a aniontů na obou stranách membrány (srovnej proton-motivní síla) a také přítomností nabitých skupin, které jsou součástí membrány (srovnej fosfatidáty, kyselina sialová). Membránový potenciál se obvykle pohybuje v jednotkách až desítkách milivoltů, membránový potenciál vnitřní membrány respirující mitochondrie dosahuje hodnot 150 mV.