pre-sekvence {4}

viz vedoucí sekvence v bílkovině.