prekursor {2}

sloučenina stojící na počátku biosynthetické dráhy určitého metabolitu. Tak prekursorem glukosy v játrech je laktát, prekursorem aminokyseliny prolinu meziprodukt citrátového cyklu 2-oxoglutarát atd. Vzhledem k propojenosti metabolických drah mohou mít některé metabolity více prekursorů. Někdy je stanovení skutečného „počátečního” prekursoru věcí definice; je prekursorem prolinu L-glutamát, 2-oxoglutarát nebo dokonce glukosa?