pro-sekvence {2}

úsek polypeptidového řetězce, který blokuje aktivitu daného proteinu a v procesu aktivace je odštěpován (srovnej proproteiny). Většinou je pro-sekvence umístěna na N-konci řetězce.