prolin {1}

Pro nebo P, hydrofobní kódovaná neesenciální glukogenní aminokyselina. Prolin je jediná kódovaná aminokyselina, která nemá primární (volnou) aminoskupinu, ale má postranní řetězec v podobě cyklu; jde tedy o iminokyselinu. Díky své zvláštní chemické struktuře má i specifické možnosti při vytváření prostorové struktury bílkovin; nepodílí se na výstavbě α-helixu, velmi často jej nacházíme v různých ohybech peptidového řetězce. Peptidová vazba, na níž se podílí dusíkový atom prolinu, bývá v bílkovinách v cis-konfiguraci. Spolu se svým posttranslačním derivátem, hydroxyprolinem, je hojně zastoupen v kolagenu. Biosynthesa prolinu vychází z kyseliny glutamové, jejíž cyklisací a redukcí vzniká L-prolin. Odbourává se přes glutamát na 2-oxoglutarát.