proteasom {4}

též proteosom, bílkovinný komplex v cytosolu eukaryotních buněk, který selektivně proteolyticky degraduje bílkovinné molekuly označené ubiquitinem. Při této exergonické reakci štěpí (překvapivě) ATP.