proteinkinasy {4}

enzymy ze třídy transferas (viz kinasy), které modifikují postranní řetězce serinu, threoninu (tzv. Ser/Thr-proteinkinasy) nebo tyrosinu (Tyr-proteinkinasy) v bílkovinách přenosem fosfátové skupiny z  ATP (srovnej proteinfosfátfosfatasy).