proteoglykany {2}

glykoproteiny, v nichž hmotnostně převažuje sacharidová složka. Významnými představiteli této skupiny jsou komplexy tvořené mukopolysacharidy a bílkovinami v pojivové tkáni.