proteolysa {2}

hydrolytické štěpení peptidových vazeb bílkovin. Termín je používán v několika souvislostech: a) extracelulární rozklad bílkovin potravy v trávicím traktu trávicími proteasami (pepsin, trypsin, chymotrypsin, elastasa, atd.); b) rozklad bílkovin v lysosomech (intracelulární trávení) pomocí enzymů ze skupiny kathepsinů; c) nekontrolovaný rozklad buněčných bílkovin intracelulárními proteasami v poškozených buňkách (autolysa buněk); d) řízený rozklad intracelulárních bílkovin v důsledku jejich nevhodné struktury (chemické modifikace, chybné svinutí atd.) za účasti bílkoviny ubiquitinu; e) řízené posttranslační štěpení peptidového řetězce za účelem aktivace (viz proproteiny).