proteomika {4}

obor biochemie, snažící se identifikovat všechny bílkoviny, které jsou v dané buňce (tkáni) přítomny, a vysvětlit, jakou funkci za daných fysiologických nebo pathologických podmínek plní. Dominantními metodami proteomiky jsou dvojrozměrná elektroforesa (obvykle spojení isoelektrické fokusace a SDS-PAGE) a hmotnostní spektrometrie.