protilátky {2}

proteiny v krevní plasmě schopné vázat antigeny, též imunoglobuliny. Protilátky, vážící se na jeden (polymerní) antigen mohou být polyklonální (váží se na více antigenních determinant antigenu) nebo monoklonální (váží se na jedinou determinantu). Monoklonální protilátky se získávají hybridomovou technologií. Polyklonální protilátka je vlastně směsí více monoklonálních protilátek zaměřených proti jednomu antigenu.