prsty zinkové {4}

viz bílkoviny - periodické motivy.