pyridoxin {2}

vitamin B6, skupina derivátů pyridinu, které mohou být metabolicky převedeny na aktivní kofaktor (prosthetickou skupinu) enzymů, pyridoxalfosfát (PLP). Zdrojem vitaminu jsou zejména játra, ledviny, kvasnice, zelenina a obiloviny. Příznaky deficitu pyridoxinu nejsou příliš specifické; časté jsou defekty kůže a anemie. Enzymy, obsahující PLP, katalysují řadu přeměn aminokyselin, a to zejména transaminaci, dekarboxylaci za vzniku biogenních aminů a racemisaci; aminokyseliny se na pyridoxalfosfát váží reversibilní Schiffovou basí tvořenou aldehydovou skupinou PLP a primární aminoskupinou aminokyseliny.