pyrofosfatasa {2}

vhodnější název by byl difosfatasa, enzym ze třídy hydrolas, katalysující reakci: PPi + H2O → 2 Pi. Je přítomen v cytosolu a mitochondriích všech buněk. Tím, že odstraňuje produkt, zvyšuje energetický výtěžek všech reakcí, v nichž vzniká anorganický difosfát (PPi) (např. ligasy tvořící AMP, DNA-polymerasa, RNA-polymerasa, synthesa CDP-diacylglycerolu a UDP-glukosy).