pyruvát {1}

anion kyseliny pyrohroznové, jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v cytosolu v závěrečné fázi glykolysy. Po přechodu do mitochondrie (symport spolu s H+) může být oxidačně dekarboxylován za vzniku acetyl-CoA, transaminací se může přeměňovat na aminokyselinu alanin, karboxylací přechází na oxalacetát (meziprodukt citrátového cyklu, prekursor biosynthesy glukosy), za anaerobních podmínek může být redukován na laktát nebo dekarboxylován na acetaldehyd (výchozí krok alkoholového kvašení).