radikál hydroxylový {4}

OH., jedna z reaktivních kyslíkových částic, způsobujících oxidační stres. Vzniká především jednoelektronovou redukcí peroxidu vodíku: H2O2 + e- + H+ → OH. + H2O.