radikál superoxidový {4}

O2-., jedna z  reaktivních kyslíkových částic, způsobujících oxidační stres. Vzniká jednoelektronovou redukcí molekulového kyslíku. Je účinně odstraňován enzymem superoxiddismutasou.