radioimunoanalysa {3}

angl. radio immuno assay, zkr. RIA, imunochemická technika, při níž jsou protilátka nebo antigen značeny radionuklidem. Užívá se zejména pro stanovení některých hormonů. Do vzorku (obvykle krevního séra) se přidá jisté množství radioaktivně označeného hormonu; směs se nechá reagovat s protilátkou proti stanovovanému hormonu, jíž musí být v tomto (tzv. kompetitivním) uspořádání stechiometricky méně než celkového množství hormonu. Komplex protilátka s navázaným hormonem se separuje; čím vyšší je jeho radioaktivita, tím méně bylo ve vzorku daného hormonu. V současné době popularita radioimunoanalysy klesá, neboť laboratoře se snaží vyhnout práci s radioisotopy; stále více se využívá metod, používajících ke značení protilátek enzymů (viz ELISA) nebo fluorescenčních značek.