reakce polymerasová řetězová {4}

technika, umožňující získat velké množství kopií určité sekvence DNA. Cyklicky se opakuje teplotní denaturace (t ≈ 95 °C), při níž se rozpadá dvouřetězcová DNA na samostatné řetězce, a replikace, při níž vzniklé jednotlivé řetězce DNA slouží jako templáty pro DNA-polymerasu (t ≈ 70 °C). Pro iniciaci replikace musí být nejdříve připojeny primery (t ≈ 50 °C); jejich struktura rozhoduje o tom, kde replikace začne a který úsek DNA tedy bude namnožen.