receptory {2}

bílkoviny specificky vážící jiné molekuly (tzv. ligandy), přičemž tato vazba v nich vyvolá mechanismem indukovaného přizpůsobení konformační změnu, která má za následek biologickou odpověď buňky. Tak např. pro předání informace do buňky slouží receptory povahy integrálních membránových bílkovin, které váží hormony, neurotransmitery či jiné signální molekuly; v imunitním systému mají receptory povahu protilátek proti specifickým antigenům; steroidní hormony jsou v buňkách vázány rozpustnými receptory.