reparace DNA {3}

též oprava DNA, soubor buněčných mechanismů, jimiž se mohou odstranit nežádoucí zásahy do struktury DNA. Lze tak odstranit náhodné chemické modifikace basí (např. dimery pyrimidinových basí vzniklé působením UV záření), odstranit chybně připojené base v průběhu replikace nebo spojit přerušené fosfodiesterové vazby v jednom nebo obou vláknech DNA.