řetězec peptidový {1}

sekvence aminokyselinových zbytků spojených peptidovými vazbami. První aminokyselina má v bílkovině obvykle volnou primární aminoskupinu a poslední volnou karboxylovou skupinu; tyto konce označujeme jako N-konec a C-konec a aminokyselinu na N-konci považujeme za první a aminokyselinu na C-konci za poslední (n-tou). V biologicky aktivních peptidech bývá často na N-konci zbytek kyseliny glutamové, jehož primární aminoskupina je vázána na volnou karboxylovou skupinu amidovou vazbou (tzv. pyroglutamátový zbytek); na C-konci bývá zbytek glycinu ve formě glycinamidu. Tyto modifikace koncových skupin zabraňují exopeptidasám rychle takto modifikované peptidy odbourat - prodlužuje se tak jejich biologický poločas.