retikulum endoplasmatické {3}

zkr. ER, z lat. reticulum = síťka, složitý kompartment eukaryotních buněk, tvořený systémem biomembrán. Probíhá v něm řada buněčných procesů, především glykosylace proteinů (vznik glykoproteinů) a biosynthesa lipidů. Na povrchu určitých oblastí jeho membrán je vázáno mnoho ribosomů (tzv. hrubé nebo drsné ER, angl. rough ER); jako hladké (angl. smooth) se označuje ER bez ribosomů. Vnitřní prostory ER obsahují vysokou koncentraci vápenatých iontů; prostřednictvím ovlivňování propustnosti membrány ER pro Ca2+ je regulována jejich koncentrace v cytosolu.