retikulum sarkoplasmatické {3}

síť membránových tubulů obklopujících myofibrily (svalová vlákna) buněk kosterních svalů, specialisovaná část endoplasmatického retikula těchto buněk. Jejich hlavní funkcí je shromažďovat Ca2+ a na příslušný impuls je uvolňovat; zvýšení lokální koncentrace Ca2+ je bezprostřední příčinou kontrakce myofibril.