ribosomy {1}

nejsložitější nukleoproteinové komplexy buňky, na jejich povrchu dochází k translaci. Obsahují několik typů RNA (viz rRNA) a několik desítek specifických bílkovin. Jsou tvořeny dvěma nestejně velikými nekovalentně spojenými podjednotkami. Nacházejí se buď volné v cytosolu nebo připojené k membráně endoplasmatického retikula. Ribosomy prokaryot, mitochondrií a chloroplastů jsou menší než ribosomy eukaryot. V buňce je jich přítomno velké množství, u bakterie Escherichia coli tvoří až 30 % sušiny.