rovnice Goldmanova {4}

též Goldmanova-Hodkinova-Katzova rovnice, vztah, umožňující vypočítat membránový potenciálφ) pomocí koncentrací (intracelulárních - i a extracelulárních - e) nejdůležitějších iontů (Na+, K+, Cl-) a pomocí propustností P těchto iontů přes membránu: . Vzhledem k tomu, že koncentrace iontů na obou stranách membrány se příliš nemění, jsou prudké změny membránového potenciálu, charakteristické např. pro vedení nervového vzruchu, způsobeny náhlými změnami pasivní propustnosti iontů (viz pasivní transport, viz iontové kanály).