rychlost limitní {1}

jeden ze základních parametrů rovnice Michaelise a Mentenové (viz enzymy - kinetika), teoreticky nejvyšší počáteční reakční rychlost, jíž může reakce při dané koncentraci enzymu za určitých podmínek (pH, teplota atd.) dosáhnout. Z různých důvodů (inhibice substrátem, omezená rozpustnost substrátů atd.) nemusí být možné této rychlost experimentálně dosáhnout.