sacharidy {1}

polyhydroxysloučeniny, obsahující v molekule karbonylovou (aldehydovou nebo ketonovou skupinu, viz aldosy a viz ketosy), a jejich deriváty (aminocukry, deoxycukry, kyseliny aldonové, alduronové a aldarové, glykosidy, srovnej cukry). Jsou přítomny ve všech organismech, kde plní několik významných funkcí: a) Tvoří některé strukturní molekuly (celulosa, chitin, pektiny, hemicelulosy, hyaluronová kyselina atd.) nebo jsou jejich součástí (stavební glykoproteiny, proteoglykany pojivové tkáně, glykolipidy biologických membrán). b) Jakožto součásti (deoxy)ribonukleosidů se podílejí na struktuře informačních molekul (DNA, RNA) a dalších látek (ATP, některé kofaktory enzymů). c) Tvoří pohotovou (ve srovnání s lipidy) energetickou zásobu organismů (škroby, glykogen, sacharosa, glukosa). d) Jsou jednou ze základních živin heterotrofních organismů.