sacharosa {1}

třtinový cukr, řepný cukr, α-D-glukopyranosyl-β-D-fruktofuranosid, neredukující disacharid. Vzniká přenosem glukosylového zbytku z UDP-glukosy na fruktosu. Je důležitým metabolickým produktem všech zelených rostlin, kde slouží jako transportní rozpustný sacharid; živočichové ji nesynthetisují. V kyselém prostředí hydrolysuje na ekvimolární směs glukosy a fruktosy (viz invertní cukr); stejnou reakci za neutrálních podmínek katalysuje enzym sacharasa (též invertasa). Sacharosa se používá jako sladidlo v potravinářství. Může být zkvašována mikroorganismy, ale ve vyšších koncentracích inhibuje jejich růst – proto se používá jako konzervační činidlo (marmelády apod.).