sekvence palindromní {4}

též palindrom, sled znaků, které se čtou stejně zleva doprava jako zprava doleva; úsek dvouřetězcové DNA, jehož pořadí basí je v obou vláknech totožné při protisměrném čtení (ukázka viz obr.). Palindromy bývají cílovou sekvencí pro restrikční endonukleasy; rozsáhlejší palindromní sekvence mohou vytvářet vlásenky.