selekce {3}

přírodní výběr, základní pojem evoluční teorie, vycházející z představy, že hnací silou biologického vývoje je přirozený výběr úspěšnějších jedinců, kteří se odlišují geneticky zakotvenými vlastnostmi (důsledek křížení nebo mutací).