serin {1}

Ser nebo S, polární kódovaná neesenciální glukogenní aminokyselina. Je hlavní složkou bílkoviny fibroinu. Ve fosfoproteinech může být jeho OH skupina esterifikována zbytkem kyseliny fosforečné. Na postranní řetězec serinu může být v proteinech O-glykosidovou vazbou navázán oligosacharidový řetězec (tzv. O-glykoproteiny). Může být synthetisován vratnou reakcí z aminokyseliny glycinu (přenos hydroxymethylové skupiny pomocí tetrahydrofolátu) nebo z 3-fosfoglycerátu (meziprodukt glykolysy). Serin je součástí aktivního centra některých proteolytických enzymů (tzv. serinové proteasy, např. trypsin, chymotrypsin, elastasa, thrombin, plasmin). Tvoří polárních část některých fosfatidátů (fosfatidylserin).