sféroproteiny {1}

též globulární bílkoviny, z řeckého sfaíra = koule, proteiny nepravidelně kulovitého či protáhle elipsovitéhoho tvaru, rozpustné ve vodě nebo ve zředěných roztocích neutrálních solí. Jejich prostorové uspořádání je takové, aby hydrofilní skupiny byly převážně lokalisovány na povrchu, kde mohou dobře interagovat s vodou a zvyšovat tak rozpustnost, zatímco objemné hydrofobní skupiny bývají z velké části ukryty uvnitř bílkovinné globule; vznikají tak jakési micely, jejichž hydrofobní jádro (tzv. core) je pro vodu nepřístupné. Mezi globulární bílkoviny patří většina intracelulárních (cytosolových) bílkovin (hemoglobin, myoglobin, rozpustné cytochromy, metabolické enzymy atd.) jakož i rozpustné extracelulární bílkoviny (plasmové bílkoviny, trávicí enzymy, bílkovinné hormony apod.).