signál {4}

v molekulární biologii mnohobuněčných organismů informace, vysílaná od jedné buňky ke druhé (hormony, neurotransmitery). Pojem transdukce (přenos nebo převod) signálu (angl. signal transduction) se užívá pro sekvenci událostí, jíž buňka tento signál přijímá, zesiluje a posléze na něj fysiologicky reaguje buněčnou odpovědí (angl. cellular responce, viz signální dráha a druhý posel).