skupiny prosthetické {1}

nepeptidové součásti molekul složených bílkovin. Jsou pevně (kovalentně nebo nekovalentně) připojeny k peptidové části molekuly. V enzymologii se tento termín užívá pro kofaktor, který během katalytického cyklu neopouští aktivní centrum. Podle některých definic jsou mezi prosthetické skupiny počítány pouze struktury povahy organických molekul, tedy ne samostatné kovové ionty.