spojení štěrbinové {3}

angl. gap junction, též nexus, hydrofilní kanálek, tvořený hexamery bílkoviny konexinu, který umožňuje nespecifický transport malých molekul a iontů mezi cytosolem dvou těsně sousedících buněk. Tyto kanálky jsou uzavíratelné; impulsem k uzavření může být např. změna koncentrace Ca2+ nebo lokální změna pH.