statiny {4}

a) blokující hormony, krátké peptidové hormony vylučované buňkami hypothalamu (neurohormony), které blokují synthesu a vylučování jednotlivých hormonů adenohypofysy (srovnej liberiny s opačným účinkem); b) inhibitory synthesy kyseliny mevalonové a tím i cholesterolu; používají se jako léčiva pro snižování hladiny cholesterolu a krevních lipoproteinů.